امروز و هزارن روزت به کام


  • روز خوبیه امروز، آسمان صاف و آبی ست، هوایی که تو خیلی دوست داری و مهمتر از همه هوایی که تو در آن نفس میکشی و آسمانی که با سقفی رویایی بالای سرمان است... حس خوبی ست آسمان یکی باشد، هوا یکی باشد، خدا یکی باشد و در دل هم یکی باشد...
  • امروز میخواهم حالت را از اینجا جویا شوم
  • نازنینم حالت چطور است؟
  • از حال دلت برایم بگو...
  • تو بگو و بگو ... و بگذار من غرق نگاهت شوم، با حالت همراه شوم، و کبوتر احساسم را در آشیانه قلبت بنشانم...
  • یادم است به من گفتی نمیتوانی حرف دلت را مثل من بنویسی، حرفت را قبول دارم من هم قبل از دل دادن به تو نمیتوانستم. اما میبینی دارم مینویسم و شاید تا ابدیت برایت بنویسم باز هم کم باشد، باز هم نتوانم هرچه در دل دارم در کلمات محدود بگنجانم.
  • 98/2/28
/ 0 نظر / 140 بازدید